Připojení domácích elektrospotřebičů

IVO ČÁSLAVSKÝ – opravy praček a elektrospotřebičů Kyjov, Hodonín

Provádíme odborné připojení volně stojících i vestavních spotřebičů​.

  • Připojení spotřebičů na předem připravené domovní rozvody vody a odpadu
  • Připojení na domovní elektrickou síť
  • Zabudování vestavních spotřebičů
  • Seřízení stability
  • Zkouška těsnosti
  • Seznámení s obsluhou
  • Po odborné montáži nových spotřebičů potvrzení záručního listu

Rozsah jednotlivých úkonů se provádí podle druhu spotřebiče.

connect